فارماکوپه دارویی – معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی

با توجه به دستورالعمل شماره ۵۲۷۰ مورخ ۹۳/۴/۱۷وزارت بهداشت در زمینه اندیکاسیونهای عمل توبکتومی ، اعمال توبکتومی صرفا پس از تایید در کمیته نظارت بر عمل جراحی توبکتومی امکان پذیر خواهد بود .

آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد(شرح وظایف ماما)

سقف خدمات ویزیت بخش خصوصی استان قم

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4