یمارستان تخصصی پارسا آماده عقد قرار داد با کلیه ماما ها و پزشکان ،متخصص زنان وزایمان میباشد. انواع زایمانهای بدون درد ،زایمان فیزیولوژیک ،زایمان با حضور همسر ، زایمان در آب ، سزارین ، و انواع جراحیهای زنان که با کلیه بیمه های پایه و تکمیلی قرار داد دارد

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4