دوره دو روزه طب سنتی در مامایی

فارماکوپه دارویی – معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی

با توجه به دستورالعمل شماره ۵۲۷۰ مورخ ۹۳/۴/۱۷وزارت بهداشت در زمینه اندیکاسیونهای عمل توبکتومی ، اعمال توبکتومی صرفا پس از تایید در کمیته نظارت بر عمل جراحی توبکتومی امکان پذیر خواهد بود .

آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد(شرح وظایف ماما)

شیوه نامه غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین دریافت فایل

پیش بینی وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در دهه های آینده( بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد)

سقف خدمات ویزیت بخش خصوصی استان قم

دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری

سمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادرانسمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادرانسمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادرانسمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادرانسمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4