دوره دو روزه طب سنتی در مامایی

آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد(شرح وظایف ماما)

سمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادرانسمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادرانسمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادرانسمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادرانسمینار مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

یمارستان تخصصی پارسا آماده عقد قرار داد با کلیه ماما ها و پزشکان ،متخصص زنان وزایمان میباشد. انواع زایمانهای بدون درد ،زایمان فیزیولوژیک ،زایمان با حضور همسر ، زایمان در آب ، سزارین ، و انواع جراحیهای زنان که با کلیه بیمه های پایه و تکمیلی قرار داد دارد

سرکارخانم دکتر نجمه تهرانیان انتصاب شایسته شما به عنوان مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی را تبریک میگوییم.
امید است با عنایت حق تعالی و مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر شما موجبات ارتقاء در امورمامایی فراهم شود.

انجمن علمی مامایی ایران در راستای بخشی از رسالت خود که ارتقای سطح علمی و مهارت همکاران عزیز ماما می باشد در نظر دارد تا دوره زایمان در آب را در تاریخ ۲۱ و ۲۰ شهریورماه برگزار نماید.

دبیرخانه کنگره بین المللی روشهای کم تهاجمی زنان ومامایی ایران آماده پذیرش مقالات کلیه همکاران عزیز مامایی و بهداشت باروری که در زمینه های مختلف اداره و درمان بیماریهای زنان و مامایی به روش Minimally Invasive پژوهش هایی انجام داده اند و در سایر کنگره ها ارائه نشده است میباشد.

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4