۱۰ امتیاز بازآموزی

۲۰ و ۲۷ آبانماه 

مکان : تهران، خ شریعتی، حسینیه ارشاد

ظرفیت ۷۰ نفر

مبلغ :۲۰۰ هزار تومان

اساتید:

دکتر ناصری

خانم بیوس

خانم ذکایی

دکتر کارکن

دکتر خداکرمی

دکتر اکرمی

لیست افراد ثبت نام شده
ثبت نام

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4