یمارستان تخصصی پارسا آماده عقد قرار داد با کلیه ماما ها و پزشکان
متخصص زنان وزایمان میباشد
انواع زایمانهای
زایمانهای بدون درد
زایمان فیزیولوژیک
زایمان با حضور همسر
زایمان در آب
سزارین
و انواع جراحیهای زنان که با کلیه بیمه های پایه و تکمیلی قرار داد دارد
جهت عقد قرار داد به سر کار خانم میرزایی مراجعه گردد
تلفن
۰۹۱۲۳۱۵۴۴۵۶

با سپاس
حامد بصیری
بخش آی تی
بیمارستان پارسا

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4