یمارستان تخصصی پارسا آماده عقد قرار داد با کلیه ماما ها و پزشکان
متخصص زنان وزایمان میباشد
انواع زایمانهای
زایمانهای بدون درد
زایمان فیزیولوژیک
زایمان با حضور همسر
زایمان در آب
سزارین
و انواع جراحیهای زنان که با کلیه بیمه های پایه و تکمیلی قرار داد دارد
جهت عقد قرار داد به سر کار خانم میرزایی مراجعه گردد
تلفن
۰۹۱۲۳۱۵۴۴۵۶

با سپاس
حامد بصیری
بخش آی تی
بیمارستان پارسا

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4