انجمن علمی مامایی ایران در راستای بخشی از رسالت خود که ارتقای سطح علمی و مهارت همکاران عزیز ماما می باشد در نظر دارد تا دوره زایمان در آب را در تاریخ ۲۱ و ۲۰ شهریورماه برگزار نماید.

مکان:سازمان نظام پزشکی تهران

از ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر

این دوره شامل ۹ امتیاز بازاموزی میباشد.
هزینه دوره: ۹۵ هزارتومان می باشد.
لطفا در صورت  تمایلبه ثبت نام   قبل از تکمیل ظرفیت مبلغ فوق را به حساب ۵۲۴۹۳۸۷بانک رفاه به نام انجمن مامایی واریز و فرم زیر را پر نمایید:

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

ads2

ads3

ads4